Project: Stinspark Zwolle

Het archeologische Rijksmonument het Stinspark, tegen nationaal landschap IJsseldelta, waar vroeger kasteel Voorst heeft gestaan, heeft een verhaal te vertellen, maar is nu een weinig inspirerend open grasveld. Vanuit de buurt komt nu dit initiatief voor een herinrichting.

De stad Zwolle zal de komende jaren fors groeien, waardoor nieuwe woonwijken zullen ontstaan. Behoud van een vitale en aantrekkelijke stad, is de opgave waar de stad voor staat. De nieuwe woonwijken zullen verbinding moeten behouden met de oude binnenstad en het buitengebied. Bebouwing daarbij afgewisseld met een aantrekkelijke en gevarieerde groene openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, verblijven en ontmoeten. Het kasteel, het park Op de plek van het huidige Stinspark, in het Noordwesten van de stad, stond vroeger kasteel Voorst - ook wel De Stins genoemd. Dit zijn bijzondere middeleeuwse woontorens. Het park ligt buiten de historische stad tegen het nationaal landschap IJsseldelta aan.

De plek heeft een prachtig een verhaal te vertellen over de historie van de Stins ten opzichte van Zwolle. Zwolle was omringt met grote woontorens die de stad verdedigden. Vanuit de buurt is daarom het initiatief gekomen voor een erfgoedinclusief ontwerp met de burcht als inspiratie. Het Stinspark als aantrekkelijk parkeiland met veel groen, een gracht en een door kunstenaar ontworpen speelburcht.

Een park met als functie verblijf- en recreatie. Niet alleen voor omringende bewoners en scholen, maar ook voor Zwollenaren die behoefte hebben aan meer bewegingsruimte. Veel groen en het verbreden van de watergang (gracht) zullen ook bijdragen de klimaatadapdatie; tegen de hittestress en zorgen voor wateropvang voor de stad. De structuur van wandel- fietsroutes in en om het park die in het plan opgenomen zijn verduidelijken de contouren van de burcht. De verbinding met de binnenstad en het buitengebied wordt sterker gemaakt door deze routes zo aantrekkelijk mogelijk te maken, door ze aan te sluiten op routes met historische- en groenstructuren, de ‘stepping stones’ naar het buitengebied.

Stinspark Zwolle
Beeld: ©Gemeente Zwolle
Stinspark