Project: Stadspark Weert

De lokale maatschappelijke betekenis van het erfgoed staat centraal in dit project. Het stadspark functioneert als ontmoetingsplek voor bewoners (ouderen en jonge gezinnen). Daarnaast versterkt het nieuwe stadspark de identiteit van Weert, en brengt het verkoeling op een van de heetste en droogste plekken van Nederland.

Erfgoed als onderlegger voor investeringen

In het project Stadspark Weert functioneert erfgoed als onderlegger voor groen-blauwe investeringen die een duidelijke kwaliteitsimpuls geven aan het leef- en vestigingsklimaat van een middelgrote provinciestad die langzaam vergrijst. Meestal valt vergrijzing (krimp) niet te bestrijden, maar blijkt een integrale strategie de vergrijzing te kunnen afvlakken. Erfgoed speelt daarbij een belangrijke rol; in Weert draagt het direct en concreet bij aan de maatregelen om de aantrekkelijkheid van de leefomgeving te vergroten. Daarmee past het project goed bij de ambities en doelen van de Erfgoed Deal.

Naar een hoogwaardig stadspark

Het project behelst de transformatie van een oud industrieel gebiedje naar een hoogwaardig stadspark waarin de geschiedenis van de plek (als oud kasteelterrein) weer beleefbaar wordt gemaakt. Het project draagt evident bij aan waar de Erfgoed Deal voor staat: erfgoed(herstel) wordt op een integrale en goed doordachte wijze ingezet om concrete verbeteringen in stedelijke leefbaarheid te realiseren, bij te dragen aan de bestrijding van hittestress en versterking van de eigen identiteit.

Inspirerend

Ons inziens kan dit project zeer inspirerend werken voor andere middelgrote tot kleine steden die kampen met vergrijzing. Het toont hoe erfgoed bijdraagt aan de verbetering van het vestigingsklimaat en tegelijk oplossingen biedt tegen hittestress en waterbuffering in een van de warmste en droogste plekken van Nederland.

Ontwerptekening voor Stadspark Weert
Beeld: ©landvanweert.nl
Ontwerptekening voor Stadspark Weert