Project: Stadshaven Maassluis

Dit project in Maassluis houdt een aanpak in van elkaar versterkende elementen om krimp en leegstand in de binnenstad te voorkomen en tegelijk duurzame groei te bevorderen door de potentie van maritiem erfgoed te benutten, de beleving te versterken en historische boten te verduurzamen.

Weinig bekend

De binnenstad van Maassluis is een beschermd stadsgezicht, onder de rook van Rotterdam. In de binnen- en buitenhaven ligt een collectie historische sleepboten en bergingsvaartuigen en het enige Sleepvaartmuseum ter wereld bevindt zich hier. Deze erfgoedparels zijn tot op heden bij weinigen bekend. Er wordt vooral op- en afgestapt. Bezoekers verblijven nauwelijks in de haven. Daarnaast kent Maassluis een te hoge uitstoot van CO2 en fijnstof.

Gemeenschappelijk programma

In het project wordt een gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma ontwikkeld om de samenwerking tussen de vrijwilligers van de schepen en de musea te versterken. Daarbij komt er een Living Lab dat erfgoedvrijwilligers, onderwijs en bedrijfsleven verbindt. Het zorgt voor het testen en toepassen van verduurzamingstechnieken op schepen, havens en havenpanden en verbetert de energietransitie én de exploitatie van het maritieme ensemble.

Gebiedscoöperatie

Er is een gebiedscoöperatie ‘Maritiem historisch Maassluis’ in oprichting die de samenwerking tussen schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven borgt, die het gemeenschappelijke vaar- en publieksprogramma draagt en het Living Lab ontwikkelt. De gemeente verwacht dankzij dit project een stevige toename van het aantal bezoekers doordat er veel meer gevaren wordt. Ook verwacht ze dat bewoners hun weg naar het centrum beter weten te vinden. Bij het Living Lab ontstaan stageplaatsen, afstudeeropdrachten en onderwijsprojecten voor jongeren, en het wordt een broedplaats voor startups met regionale uitstraling. Dit geeft promotiemogelijkheden

Innovatie als vliegwiel

Het project zorgt daarbij voor 200 vierkante meter PV-panelen in het havengebied, een innovatieve zeezoutbatterij van 20KWh in het Labpand voor de opslag van energie, en nieuwe laadpalen voor de historische schepen en elektrische fietsen in het havengebied. Via de leeromgeving wordt uitgedragen hoe (verduurzaamde) maritieme erfgoedensembles als vliegwiel functioneren voor de gebiedsontwikkeling van historische havens.

Maassluis