Project: Scholen Nieuwegein

Het projectplan ‘Schoolgebouwen Nieuwegein’ bestaat uit twee delen. Deel één is een inventarisatie van scholen en schoolcomplexen in de gemeente, met daarbij een uitwerking voor twee schoolcomplexen waarbij behoud van het oorspronkelijke gebouw uitgangspunt is. Daarnaast wordt een programma opgezet waarbij de ruimtelijke, maatschappelijke, culturele en historische context van de scholen in Nieuwegein wordt uitgelicht.

De voormalige groeikern Nieuwegein bestaat vijftig jaar. Direct na het ontstaan moesten in korte tijd tientallen nieuwe scholen worden gebouwd. Voor deze gebouwen is nu een toekomstvisie nodig. Een omvangrijke opgave, want binnenkort moet beslist worden: sloop nieuwbouw of duurzame transformatie van bestaande bouw. De gemeente Nieuwegein was aanvankelijk van plan om deze scholen allemaal te slopen en ze te vervangen door nieuwbouw. Dit bleek bijzonder kostbaar.

Tegelijk ontstond het besef van de waarde van deze bijzondere categorie Post 65 scholen. Daarom nu dit tweeledige plan. De uitwerking van het onderzoek wordt in ieder geval gedaan voor scholen in de wijken Doorslag-Noord en Batau-Noord. Per school worden ontwerpen gemaakt worden, die als basis kunnen dienen voor het vervolgtraject. Uit deze ontwerpen moet blijken of de scholen getransformeerd kunnen worden naar scholen die voldoen aan de eisen en gebruikerswensen van de huidige tijd.

Het programma waarin de ruimtelijke, culturele en historische betekenis van de scholen wordt uitgelicht, richt zich zowel op een breed publiek in Nieuwegein en daarbuiten, als op professionals die betrokken zijn bij vergelijkbare opgaven. Voor wat betreft de leeromgeving wordt ingezet op een breed netwerk van partijen zoals het Kenniscentrum ruimte OK. Daarnaast beschrijft het plan de oprichting van een ambtelijke werkgroep met deskundigen van diverse gemeenten die in dit vakgebied bezig zijn, om zo de kruisbestuiving tussen erfgoed en de toekomst van schoolgebouwen aan elkaar te koppelen.

Scholen Nieuwegein
Beeld: ©Gemeente Nieuwegein
Schoolgebouw Nieuwegein