Afwegingskader Erfgoed Deal

In dit afwegingskader zijn de criteria beschreven op basis waarvan het jaarlijks uitvoeringsprogramma ErfgoedDeal wordt samengesteld. Het uitvoeringsprogramma is samengesteld op basis van een aantal projecten. Het programmabureau Erfgoed Deal bereidt het uitvoeringsprogramma voor. Projecten die in aanmerking komen om geplaatst te worden in het uitvoeringsprogramma worden beoordeeld op basis van dit Afwegingskader.