Project: Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

Ons klimaat verandert en weersextremen komen steeds vaker voor. Eeuwenoude groenstructuren van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (kbl) hebben meer en meer te leiden onder deze weersextremen. In dit project kiezen de initiatiefnemers niet voor ‘standaardoplossingen’, maar wordt er voor deze gebieden gezocht naar maatregelen die  passen bij de cultuurhistorische context.

Op de kernkaart van het project worden leerpunten bijgehouden. 

Open de kernkaart in pdf

Aanhoudende droogte

Een laag grondwaterpeil en lage waterstanden van rivieren en kanalen leiden ertoe dat beken, sprengen en grachten droogvallen, de grond verzilt en funderingen worden aangetast. Dit vindt vooral in Zuid- en Oost-Nederland plaats. Steeds vaker klinkt de roep om kennis te verkrijgen om deze problemen het hoofd te bieden en te komen tot een klimaatbestendige aanpak voor groen en monumentaal erfgoed.
Dit kennisprogramma bestaat uit twee pijlers: eerst een uitgebreide data-analyse en monitoring van 150 plekken en vervolgens toepassing van maatregelen in provinciale deelprojecten. Middels deze aanpak wordt er gezocht naar slimme oplossingen die inzichten en ervaringen uit het verleden combineren met moderne mogelijkheden en technologieën. Klimaatveranderingen zijn immers niet nieuw. Ook in het verleden heeft de mens zijn omgeving voortdurend aangepast aan weersomstandigheden.

Analyse en uitvoering

Om inzicht te krijgen in de klimaatgevolgen inventariseert en monitort deelproject de Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor relevante data op 150 meetpunten. In zogenaamde provinciale proeftuinen start de zoektocht naar concrete oplossingen voor de klimaatproblematiek binnen  enkele praktijkvoorbeelden. Dit leidt voor de proeftuinen Samen effectief droogte bestrijden en H2O Landgoederen tot voorstellen voor klimaatplannen. In proeftuin Landgoederen Baakse Beek worden de best practices geanalyseerd. In proeftuin Klimaatrobuust watersysteem Zeisterbos worden bedachte oplossingen ook daadwerkelijk uitgevoerd.

De opgedane kennis en ervaring worden middels een leeromgeving (voor erfgoed- en niet-erfgoed doelgroepen) verzameld en gedeeld. Tevens levert het kennisprogramma een voorbeeldstellende en stimulerende bijdrage aan hoe erfgoed een meewegende en inspirerende factor is in provinciaal en regionaal klimaatbeleid.

Landgoed Pavia bij Zeist.