Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering voor onze leefomgeving zullen steeds duidelijker worden. We zullen onze zee- en rivierdijken moeten versterken, de afvoer van overtollig water op piekmomenten beter moeten reguleren of juist maatregelen moeten nemen om de gevolgen van droogte tegen te gaan. Projecten kunnen betrekking hebben op de integratie van erfgoed bij dijkversterkingsopgaven, de aanleg van klimaatbuffers in steden of de herinrichting van beekdalen. Projecten ter voorkoming van verdroging of bodemdaling, zowel in stedelijk gebied als in het veenweidegebied, of veranderingen in de omgeving door aardgas­winning kunnen ook vanuit de Erfgoed Deal worden ondersteund. Ook projecten waarbinnen historische groenstructuren zoals buiten­plaatsen en landgoederen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van een gebied vallen onder dit thema.