Project: Wijkaanpak de Pas

In dit project wordt op basis van identiteit een visie ontwikkeld op de toekomst van een jaren ’70 Bloemkoolwijk om zo een bijdrage te leveren aan de transformatieopgaven van de Post 65 wijken in Nederland.

Post 65

Hoewel bekendheid en waardering van het cultureel erfgoed uit de Post 65 periode (architectuur en stedenbouw vanaf 1965 tot 1990) nog niet vanzelfsprekend is, groeit deze wel degelijk onder de professionele en particuliere erfgoedzorg. De Pas in Winterswijk is zo’n jaren ’70 wijk die is ontworpen vanuit de Bloemkoolwijk gedachte. De gebouwen en het groen uit deze periode zijn de komende tijd aan vernieuwing toe, wat impact zal hebben op de erfgoedwaarden van deze wijk.

Logo Wijkaanpak De Pas
Beeld: ©Wijkaanpak De Pas
Logo uit de Pas

Concrete erfgoedwaarden van de Bloemkoolwijk

De initiatiefnemers doen dit door vanuit de concrete erfgoedwaarden van de Bloemkoolwijk de verschillende transitieopgaven aan te pakken. Het betreft het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de wijk en het versterken van het sociaal component, dat ten grondslag lag aan de aanleg van de wijk. De integrale uitvoering gebeurt direct en in overleg samen met de woningbouwcorporatie. Er wordt geïnvesteerd in de wijk om op basis van identiteit deze toekomstbestendig te maken, om zo mogelijk een antwoord te hebben op de krimpopgave in de toekomst. Deze aandacht en kennis kunnen bijdragen aan een bredere bewustwording van de erfgoedwaarden van de Post 65 wijken. Zo ontstaan kansen en een groter draagvlak voor een “innovatieve” instandhouding van deze wijken. De opgave is dan ook landelijk opschaalbaar omdat er een methodiek wordt ontwikkeld, een kennisprogramma wordt opgezet met andere gemeenten met soortgelijke wijken en er een educatieproject in de wijk bij hoort.