Project: Erfgoed Sterren

‘Erfgoed Sterren’ is een initiatief van de provincie Overijssel in samenwerking met Het Oversticht. Het doel van de campagne is om mensen bewust te maken van de motor die erfgoed kan zijn voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven van de wereld van nu.

Het middel om dit te bereiken is de organisatie van een prijsvraag. Met hulp van mensen of organisaties die nu al goede voorbeelden laten zien van de sociaal-maatschappelijke betekenis van erfgoed – al bestaande Erfgoed Sterren - worden ondernemers, particulieren en organisaties gezocht met nieuwe ideeën. Dat gebeurt binnen vijf categorieën: Agro & Food, Sociale Kwaliteit, Human Capital, Duurzaamheid en Klimaatadaptatie Tijdens inspiratiesessies worden deelnemers begeleid door experts om zo hun ideeën te verbeteren. Daarnaast worden (kennis)partners gevraagd worden om op hun thema input te leveren. Uiteindelijk kiest een vakjury per categorie een winnaar. Dit is de nieuwe ‘Erfgoed Ster’.

Naast de prijsvraag is veel aandacht en budget gereserveerd voor de nazorg, met name om de winnaars bij te staan in hun ambassadeurschap. Het is de bedoeling dat hiermee de impact van de campagne op langere termijn wordt verstevigd.

Na afloop van het project verschijnt een inspiratieboekje met een film als handreiking voor partijen die een soortgelijk project willen beginnen. Aanvullend wordt een ‘opstartpakket’ voor provincies en erfgoedorganisaties gemaakt.

Aanstreekelijk
Beeld: ©Provincie Overijssel
Aanstreekelijk