Project: Een Nieuwe Tijd

Het project is een goed voorbeeld van hoe een participatieproces erfgoedinclusief gemaakt kan worden en wat de meerwaarde hiervan is voor het beoogde resultaat: burgers meer en beter betrekken bij fysieke en maatschappelijke ingrepen in hun leefomgeving door de inzet van erfgoed.

Wederopbouwwijken in de Achterhoek

Een Nieuwe Tijd is een samenwerkingsprogramma van elf gemeenten uit de Achterhoek om een gezamenlijke strategie en visie te ontwikkelen voor de omgang met Wederopbouwwijken in deze regio. Dit gebeurt niet vanuit de traditonele monumentenzorg waarin behoud van architectuur en stedenbouw vooropstaat, maar vanuit de gedachte mensen te betrekken bij de (her)inrichting van hun eigen leefomgeving op basis van de verhalen en het tijdsbeeld van de Wederopbouwperiode. Net als in de jaren '50-'60 staat onze huidige maatschappij voor grote transities in de leefomgeving. Destijds ging men ‘aan het gas’, nu moeten we juist 'van het gas af.'

Erfgoed als verbinder

Deze aanpak vraagt ook een andere houding van de erfgoedprofessional, want de insteek is niet alles te behouden, maar om erfgoed in te zetten als verbinder tussen verschillende maatschappelijke domeinen. Bewoners en bestuurders leren het erfgoed te koesteren en van daaruit zorgvuldig met deze gebieden om te gaan, want dat is niet vanzelfsprekend voor deze wijken die last hebben van negatieve beeldvorming. In aanloop naar en vooral na afloop van de projecten zal er in samenwerking met de leeromgeving van de Erfgoed Deal een methodiek/handleiding worden ontwikkeld om een dergelijk innovatief integraal partcipatieproces op te zetten voor vergelijkbare woonwijken uit de Wederopbouwperiode. Deze methodiekontwikkeling maakt het mogelijk dat andere gemeenten met soortgelijke problematiek de innovatieve aanpak van Een Nieuwe Tijd kunnen gebruiken voor hun eigen participatietrajecten.

Logo van Een Nieuwe Tijd - Wederopbouw in de Achterhoek, in tekst en retro-stijl
Beeld: ©nieuwetijdachterhoek.nl
Een Nieuwe Tijd - Wederopbouw in de Achterhoek