Project: Buitengewone Leerstoel

Het project de Buitengewone Leerstoel Cultureel Erfgoed en Maatschappelijke ontwikkeling richt zich op een vijfjarige leerstoel bij Wageningen University & Research (WUR) en is geïnitieerd door de gemeente Westerveld.

De leerstoel heeft als doel meer aandacht en kennis te genereren voor de rol die erfgoed kan vervullen in maatschappelijke, klimatologische, economische en ruimtelijke vraagstukken. Er worden antwoorden gezocht op de vraag: welke kennis, waarden en vormgeving van het rijke erfgoedverleden kunnen, gekoppeld aan de huidige technologie, ingezet worden om een economisch vitale en sociaal coherente samenleving te realiseren, te midden van een duurzame, met zorg en aandacht vormgegeven, cultureel historische leef- en werkomgeving?

Living Labs

De hoofdonderwerpen van de leerstoel zijn: klimaat (water), duurzaamheid (van gebouwen) en verstedelijking (krimp en agrarische vraagstukken). Er wordt gewerkt in Living Labs: een gebiedsgerichte benadering voor een concrete opgave, waarbij bewoners, stakeholders en landelijke experts vanuit hun directe belang betrokken zijn in de vorm van dialoog, participatie en activiteiten. Hierbij worden diverse partners van de leerstoel betrokken. Over de Living Labs worden colleges gegeven en wordt gepubliceerd.

Leeromgeving

Voor de leeromgeving beschrijft het plan de mogelijkheid om projecten vanuit de Erfgoed Deal die aansluiten bij de onderzoeksthematiek van de leerstoel te koppelen. Onderdeel van de aanvraag is een afspraak om de onderzoekagenda’s met elkaar te verweven. In het projectplan staat ook een jaarlijkse themabijeenkomst, waarin kennis wordt uitgewisseld tussen de academische en professionele erfgoedwereld. Tussen de leeromgeving van de Erfgoed Deal, de Living Labs en de academische reflectie daarop. De Erfgoed Deal wordt op deze manier betrokken bij het bachelor- en masteronderwijs van de WUR.

Buitengewone Leerstoel
Beeld: ©Gemeente Westerveld
Energietransitie dienstwoning