Kennis en Dialoog

Kennisopbouw en uitwisseling zijn nodig als basis voor een toekomstgerichte erfgoedzorg en uitvoeringspraktijk, ook na de looptijd van de deal. Projecten en initiatieven binnen deze lijn gaan over kennisdeling zowel met betrokken partijen van de Erfgoed Deal als buiten het partnerschap, zoals de onderwijssector.

Betrokkenheid en dialoog vergroten de acceptatie van de vele noodzakelijke veranderingen in onze leefomgeving. We willen daarom het brede publiek, waaronder ook erfgoed- en andere maat­schappelijke organisaties meer betrekken bij de gebiedsgerichte erfgoedzorg.  Projecten met innova­tieve vormen van participatie vallen onder deze ondersteunende lijn. Belangrijk om te weten is dat de kennis-en-dialoog-projecten altijd dienen bij te dragen aan de hoofdthema’s van de Erfgoed Deal.