Project: Kusten van het IJsselmeer

Het project Kusten van het IJsselmeer bouwt voort op de eerder vastgestelde IJsselmeeragenda 2050. Op locaties waar (bouw)plannen echt aan de orde zijn, worden bewoners, bestuurders, ambtenaren en specialisten bij elkaar gebracht om samen het gesprek aan te gaan over de ruimtelijke kwaliteit rondom het IJsselmeer. Dit gebeurt op een creatieve en campagne-achtige manier die de aandacht trekt.

IJsselmeeragenda 2050

De IJsselmeerkust is een samenhangend geheel van verschillende kustgebieden met kwaliteiten op ecologisch, cultuurhistorisch en ruimtelijk vlak. Langs de IJsselmeerkust vinden de komende tijd tal van ontwikkelingen plaats op het gebied van onder meer waterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en energieopwekking. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders zien hierbij prachtige kansen, maar vragen zich ook af hoe ontwikkelingen bijdragen aan toename van kustkwaliteit en het behoud van samenhang en eigenheid.  Verschillende provinciale organisaties die zich bezighouden met cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit slaan in het project Kusten van het IJsselmeer de handen ineen om bewustwording van en draagvlak voor de (erfgoed)kwaliteiten van de kustlandschappen bij zowel professionals als bij het publiek te vergroten.

Rondtrekkende participatiekaravaan

Coördinatie en uitvoering van het project is in handen van Mooi Noord-Holland en Het Oversticht i.s.m. provincies Flevoland en Friesland. De dialoog tussen burgers en bestuurders wordt door middel van een campagnebenadering op gang gebracht waarbij het erfgoed van de voormalige Zuiderzeekust (de oude kustlandschappen) en de nieuwe kust van de IJsselmeerpolders (ingenieurskunst) het uitgangspunt vormen. In een periode van ongeveer twee-en-een-half jaar gaat een karavaan in estafette rondom het IJsselmeer, waarbij (lokale) partijen worden uitgedaagd om met praktische opgaven aan de slag te gaan.

Lokale werkplaatsen

Dit wordt gefaciliteerd met werkmethoden en inhoudelijke kennis over erfgoed en ruimtelijke kwaliteit in lokale werkplaatsen en ateliers. De organisatie verbreedt de opgave door te zoeken naar koppelende belangen en het inzetten van de culturele (of cultuurhistorische) bagage van het gebied in relatie tot het IJsselmeer als geheel. Het project verbindt de campagne aan een publieksactiviteit waarbij met behulp van verschillende kunstvormen de kwaliteit van de kust voor een groter publiek in de spotlights wordt gezet (zoals eerder gedaan met de kaart van Noord-Holland). De organisatie zoekt naar goede initiatieven via aanmelding en inschrijving en gaat ook zelf op pad.

Een voorbeeld van de campagne-achtige benadering waarmee de initiafnemers het participatieproces rond erfgoed en ruimte vorm willen geven: Radiation 05 in IJhorst door Atelier Overrijsel. Foto: Rob Sweere