Erfgoed en omgevingsvisie

Erfgoed en identiteit vormen een belangrijke drager van omgevingsvisies die integraal de toekomst van de stad en het buitengebied vertalen in ruimtelijke ambities. Op dit moment zijn er nog weinig concrete voorbeelden van gemeenten die anticiperen op hun verbrede erfgoedtaak. Dit geldt ook voor de positionering van ontwerp in het ruimtelijk beleid. Steeds meer hechten we bovendien aan verhalen die ons verleden kleuren en ons inspireren, maar die moeilijk zijn te vangen in visies en omgevingsplannen. Projecten hebben betrekking op de opschaling van bestaande best-practices  en gemeenten kunnen worden begeleid om de positie van erfgoed en ontwerp te verstevigen, erfgoedkennis en verhalen te vertalen naar het concrete niveau van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.