Project: Meester van der Heijdengroeve

De provincie Zeeland is terughoudend in het ontwikkelen van zonneweides, omdat dit het landschap kan aantasten. Zorgvuldige ontwerpen en goede inpassing staan voorop bij de energietransitie in Zeeland.

Verduurzaming van een archeologisch rijksmonument

Bij de Meester Van der Heijdengroeve in Nieuw Namen (Zeeuws-Vlaanderen), eigendom van Staatsbosbeheer, komt dit samen. Dit is een bijzonder aardkundig monument waar de overgang tussen het Plioceen - dat ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden eindigde - en de ijstijden te zien is. Het is tevens een archeologisch rijksmonument met vondsten uit de Bronstijd. Deze combinatie is bijzonder en geeft de plek een zekere magie. Sinds de groeve is opgeknapt, ligt het erfgoed er onbeschermd bij en dreigt het letterlijk weg te spoelen. Er moet bescherming worden aangebracht en daarvoor zal de groeve worden overdekt met behulp van een zorgvuldige vormgegeven zonnepanelendak, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de inwoners van Nieuw Namen. Daarnaast wordt een ‘klimaatbos’ geplant, waarin een directe verbinding met de Bronstijdvindplaats wordt gelegd door prehistorische soorten te planten. Tenslotte zal bij de groeve een toegangspoort tot het Geopark Scheldedelta worden aangelegd. Naast toeristische informatie zal daar ook voorlichting worden gegeven over de energietransitie in Zeeland. De koppeling met zonnepanelen is een ontwikkeling naar een nieuw verdienmodel voor de conservering en exploitatie van dit erfgoed.

Koppelkansenkaart

De resultaten van dit project wil de provincie inzetten als voorbeeld voor de Koppelkansenkaart. Dit is een te ontwikkelen GIS waarin bijzondere erfgoedplekken in kaart worden gebracht, die zo gauw als er sprake is van een ruimtelijke opgave, aangeeft welke rol het erfgoed kan spelen in de uitvoering daarvan. Hierdoor krijgt erfgoed een natuurlijke plek in de grote opgaven in de fysieke leefomgeving. De start van het project zal nog in 2020 plaatsvinden en de uiteindelijk uitvoering is gereed in 2022.

Het archeologisch rijksmonument 'Meester van der Heijdengroeve' in Nieuw Namen, Zeeuws-Vlaanderen.