Project: Molenaarserf Hemmes

In dit project wordt de historische molen De Zaadzaaijer op het schiereiland de Hemmes in de Zaan herbouwd met een moderne generator in de kap die windenergie opwekt voor de omgeving. Naast de molen komt een buurtschap van ruim dertig tiny houses, gebouwd in de voor de Zaanstreek kenmerkende houtbouwarchitectuur.

Urgente opgaven

Anno 2022 zijn er belangrijke en urgente opgaven op het gebied van stedelijke groei, energietransitie en duurzaamheid in de Zaanstreek. Er is behoefte aan woningen in de metropoolregio Amsterdam. Zaanstad heeft de ambitie woningen toe te voegen binnen bestaand stedelijk gebied om zo het buitengebied te sparen. De Hemmes is zo’n woningbouwlocatie. De ambitie is om nieuwe woningen duurzaam te maken met lokale energiebronnen.

Ooit tien molens

De Hemmes is een braakliggend terrein aan de Zaan en het laatst overgebleven Hemland (buitendijks land) in de Zaanstreek, waarbij het oorspronkelijke landschap nog bewaard is gebleven. Ooit draaiden hier tien molens, maar na sloop van de laatste molen heeft de Hemmes zich niet verder ontwikkeld.

Tijdelijke woonfunctie als vliegwiel

De verontreinigde bodem, het versnipperde eigendom en de omringende bedrijven bemoeilijken woonfuncties. Er wordt daarom gekozen voor een tijdelijke woonfunctie die als vliegwiel dient voor de verdere ontwikkeling en die tijd geeft om de bemoeilijkende factoren op te lossen. Tiny houses zijn zeer gewild en bieden een alternatieve wooncarrière voor starters op de woningmarkt.

Erfgoedinclusief en duurzaam

Het plan is erfgoedinclusief opgezet, met de energievoorziening in een historische molen en de paden- en slootstructuren waar de huizen aan geplaatst worden in een historische structuur. De architectuur van de huizen heeft een sterke relatie met de houtbouwarchitectuur waar de Zaanstreek bekend om staat. Dit alles wordt circulair gebouwd. De energie voor het buurtschap wordt gehaald uit de herbouwde molen - windenergie - en de tiny houses - zonne-energie. Overtollige energie wordt opgeslagen in accu’s van elektrische auto’s.

Project Molenaarserf Hemmes Zaandam
Project Molenaarserf Hemmes Zaandam