Project: Kademuren Amsterdam

Binnen het project van de Amsterdamse kademuren staat transitie, behoud van het cultuurhistorische beeld en karakter van het UNESCO Werelderfgoedgebied en voorbeeldwerking centraal.

Onzichtbare transitie

Het herstel van bruggen en kades wordt gecombineerd met klimaatadaptatie- en energiemaatregelen. Waar de standaard maatregelen vaak een visuele impact hebben op het straatbeeld (denk aan: zonnepanelen, koelingsinstallaties en winmolens), wordt hier via de kades op onzichtbare wijze de transitie collectief doorgevoerd. 

Samenwerking

Het project is interessant voor alle historische binnensteden met grachten en kademuren of bijvoorbeeld oude vestingsteden. Door middel van een Living Lab en samenwerkingsverbanden met interne Amsterdamse afdelingen, onderwijsinstellingen en bedrijven wordt kennis ontwikkeld en gedeeld rondom de ruimtelijke transitieopgaves van de historische binnenstad. Samen met kennisinstellingen en markt (de zogenoemde triple helix) ontwikkelt de gemeente Amsterdam ideeën uit en test deze vervolgens in de praktijk. 

Proeftuinen

Daarna volgt in vier proeftuinen de uitvoering en gaat de schop in de grond. Twee proeftuinen gaan over energiewinning via de kademuur ten behoeve van een of meerdere monumenten: proeftuin Kademuur als Energiefabriek en proeftuin Grimburgwal Grachten Energie. In de derde proeftuin wordt geëxperimenteerd met een leidingkoker om ruimte te vinden in de drukte van de ondergrond voor de energietransitie. Tot slot is er een proeftuin ten behoeve van klimaatadaptatie: de Kademuur als Regenton. Hierin waterretentie plaatsvindt in en achter de kademuur.