Project: Forteiland Pampus

Forteiland Pampus heeft zichzelf ten doel gesteld opnieuw te transformeren naar een volledig zelfvoorzienend systeem, maar dan geheel duurzaam, waarbij de unieke locatie, de kenmerkende architectuur en de cultuurhistorische waarden als inspiratiebron en onderlegger worden toegepast.

Zelfvoorzienend en fossielvrij

Het forteiland, onderdeel van UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, is eind 19de eeuw ontworpen om geheel zelfvoorzienend te zijn. Dat gegeven wordt nieuw leven ingeblazen in het project ‘Pampus op de schop’. Nu het verouderde entreegebouw en de huidige energievoorziening drastisch aan vervanging toe zijn, grijpt Pampus de mogelijkheid aan om transformeren tot een 100% zelfvoorzienend en fossielvrij eiland.

Zonnefolie op geschutkoepels

De volgende onderdelen worden de komende jaren uitgevoerd met financiële ondersteuning vanuit onder meer de Erfgoed Deal.

Er komt een nieuw circulair entreegebouw met geïntegreerde voorzieningen. Dit gebouw ligt ‘verzonken’ in het eiland. Een duurzaam energiesysteem, met zonnepanelen op de plek van het vroegere kolenveld en het voormalige bunkerhuis en speciaal zonnefolie op de geschutkoepels moet het eiland voorzien van zo veel mogelijk van de benodigde energie. Daarnaast wil men via ontwerpend onderzoek nagaan of (kleine) windturbines op het eiland passen. Voorts zal worden gewerkt aan een nieuwe waterzuiveringsinstallatie waardoor Pampus eigen drinkwater kan winnen. Realisatie gebeurt via publiek-private samenwerking.

Boegbeeld van samengaan erfgoed en duurzaamheid

De initiatiefnemers willen van Pampus een showcase maken van hoe op kleine schaal, lokaal en onafhankelijk een energietransitie mogelijk is, waarbij erfgoed en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Pampus wil hét boegbeeld zijn van de Stelling om te laten zien hoe cultureel erfgoed en duurzaamheid samengaan. Er worden persbijeenkomsten belegd, lezingen gegeven en expertmeetings belegd. Bezoekers worden door de bijgeschoolde vrijwilligers gewezen op het unieke duurzame karakter van het eiland.

Technisch schetsontwerp van de duurzaamheidsmaatregelen op Fort Pampus. Bron: Paul de Ruiter Architects.