Project: Belevenisboerderij Schieveen

Als onderdeel van het gemeentelijk natuur- en recreatieplan Schieveen is in 2018 Belevenisboerderij Schieveen gerealiseerd door de gemeente Rotterdam, de agrariër Martin Oosthoek en Natuurmonumenten. Dit in eerste instantie low budget pop-up project wordt nu verder ontwikkeld binnen het bredere programma ‘Rotterdam de boer op!’.

De boerderij

Een voormalige koeienstal is verbouwd tot ontvangstplek voor publiek, met hulp van een groot team vrijwilligers. Op het erf is speelnatuur en een parkeerplaats aangelegd. De boerderij is een succes, met 90.000 bezoekers per jaar, ook vanwege de zeer gunstige ligging aan de stadsrand en aan het nieuwe Polder(fiets)pad. 

Voorbeeldproject

Tot nu toe is Belevenisboerderij Schieveen een tijdelijk ‘low budget’ pop-up project zonder vast bestaansrecht. Natuurmonumenten heeft nu de ambitie de Belevenisboerderij te laten voortbestaan en verder te ontwikkelen tot een voorbeeldproject als ‘natuur- en erfgoedinclusieve publieksboerderij’. De betrokken agrariër Oosthoek zal daarbij zijn bedrijfsvoering verder verduurzamen en natuurinclusief maken. Uitgangspunt hierbij is dat dit gebeurt met respect voor het verleden, zodat het aansluit bij de natuur-, erfgoed- en landschapsinclusieve ambities van de gemeente en Natuurmonumenten in de noordrand van Rotterdam.

Restauratie en herbestemming

De historische boerderij wordt gerestaureerd en herbestemd, met functies en een programmering op het gebied van korte ketens en natuurinclusieve landbouw. Op het omliggende erf worden historische elementen en structuren teruggebracht, zoals het slotenpatroon, zichtlijnen, beplanting en het gebruik van het erf.

Project Belevenisboerderij Schieveen
Beeld: Natuurmonumenten, Ben Houdijk
Project Belevenisboerderij Schieveen