Energietransitie en duurzaamheid

De samenleving zal moeten verduurzamen en CO2- neutraal moeten worden gemaakt. Welke bijdrage kan erfgoed leveren aan de omvangrijke veranderingen die de opwekking van wind- en zonne-energie, hydro-elektriciteit, geothermie en biomassa zal veroorzaken op onze leefomgeving?

Projecten kunnen betrekking hebben op het verrijken van de Regionale energiestrategieën (RES-en) met informatie over en deskundig­heid van de omgang met historische wijken, cultuurlandschappen en erf­goed-inclusieve landbouw en natuurbeheer. Projecten voor het aardgasvrij maken van diverse wijken bieden kansen om erfgoed en verduurzaming samen te laten optrekken. In het streven naar verduurzaming van de gebouwde omgeving kunnen initiatieven voor de collectieve opwekking en uitwisseling van energie tussen historische gebouwen een voorbeeldwerking hebben en worden ondersteund. Ook de beperking van CO2-uitstoot en tegengaan van bodemdaling van veenweidegebieden vallen onder dit thema.