Ondersteuningsteam

De medewerkers van het programmabureau kunnen een beroep doen op de ervaring en expertise van het Ondersteuningsteam, o.a. bij de advisering over de uitvoeringsprogram­ma’s. De leden van het Ondersteunings­team komen vanuit de partners van de Erfgoed Deal en de waterschappen. Zij brengen de signalen vanuit hun organisatie in ten behoeve van een goede voorbereiding van de besluitvorming in de stuurgroep, delen best practices, denken mee over de ontwikkeling van de Erfgoed Deal en dragen als ambas­sadeurs de ambities en doelen van de Erfgoed Deal uit in hun eigen organisatie en daarbuiten. Het Ondersteu­ningsteam komt in ieder geval halfjaarlijks bij elkaar en kan tussendoor gevraagd worden om advies door het programmabureau.

Het Ondersteuningsteam is als laatste bijeen gekomen op 9 november 2020 en sprak over het tweede uitvoeringsprogramma van de Erfgoed Deal (met een presentatie vanuit het project Pampus) en er werden ideeën uitgewisseld over de leeromgeving van de Erfgoed Deal.  

Getekend verslag ondersteuningsteam 9 november 2020. Tekening: Patricia van Ling