Programmamedewerkers

We stellen ons graag aan u voor. Algemene vragen kunt u mailen naar erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl

portretfoto van Willemien van de Langemheen
Beeld: ©Erfgoed Deal

Jephta Dullaart

Programmaleider
06 11 62 95 51
j.dullaart@cultureelerfgoed.nl

'In mijn rol als programmaleider ben ik verantwoordelijk voor de resultaten van de Erfgoed Deal en ben ik eerste aanspreekpunt. Gaandeweg hebben we als mensen het contact met de bodem, de natuur en het klimaat verloren. Alles leek mogelijk. Nu lopen we tegen grenzen aan en moeten we ons opnieuw verhouden tot de natuurlijke systemen. Erfgoed en cultuurhistorie kunnen ons hier goed bij helpen, zelfs richtinggevend zijn. Oude bouwstijlen, kaarten, ambachten en productiemethoden helpen onze relatie met de natuurlijke systemen te herstellen en opnieuw vorm te geven. Om samen met de uitvoerders van projecten deze boodschap uit te dragen, is een hele inspirerende taak.'

Steven Jongma

Netwerker Archeologie
06 53 98 61 20
s.h.jongma@cultureelerfgoed.nl

Elise Kalkhoven

Communicatiemedewerker
06 50 54 93 64
e.kalkhoven@cultureelerfgoed.nl

portretfoto van Patricia van Ling
Beeld: ©Erfgoed Deal

Patricia van Ling

Programmasecretaris
06 25 63 70 93
p.van.ling@cultureelerfgoed.nl

‘Wat mij zo aanspreekt aan de Erfgoed Deal is dat we op een positieve manier de toekomst tegemoet gaan. Grote veranderingen zijn nodig en de Erfgoed Deal geeft ons de kans om het op een leuke en inspirerende manier te doen.' 

Jacinta van de Pol

Jacinta van de Pol-Bontan

Programmaondersteuner
06 52 03 12 45
j.van.de.pol@cultureelerfgoed.nl

Maurits van Putten

Netwerker Wonen en Mobiliteit
06 31 79 43 98
m.van.putten@cultureelerfgoed.nl

‘Als samenleving bouwen we dagelijks verder aan onze leefomgeving. De transitieopgaven vragen om een goed begrip van de inrichting van ons land. Wie logisch nadenkt, maakt daarbij gebruik van de kennis, structuren, en kwaliteiten die ons daarin zijn nagelaten. Als we ons willen blijven verhouden tot onze omgeving, ons verleden en elkaar, moeten we dat erfgoed inzetten zoals het ooit ontstaan is: als onderdeel van de keuzes over de inrichting van Nederland. Het is fantastisch dat we als Erfgoed Deal kunnen samenwerken met overheden, burgers, ontwerpers en ontwikkelaars aan het benutten van dat erfgoed in onze leefomgeving.'

portretfoto van Edwin Raap
Beeld: ©Erfgoed Deal

Edwin Raap

Netwerker Energie en Economie
06 36 08 78 20
e.raap@cultureelerfgoed.nl

'De enige constante in het landschap is verandering. Het zou daarbij vanzelfsprekend moeten zijn dat bij elke ingreep in de leefomgeving eerst wordt gekeken naar de aanwezige erfgoedwaarden: welke zijn dat en hoe kunnen die zo goed mogelijk worden meegenomen in de nieuwe plannen. Erfgoed als uitgangspunt en richtinggevend voor de toekomst zou bij iedereen tussen de oren moeten zitten.'

Marchje Schaap

Netwerker Leeromgeving
06 46 86 65 76
m.schaap@cultureelerfgoed.nl