Programmamedewerkers

We stellen ons graag aan u voor. Algemene vragen kunt u mailen naar erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl

portretfoto van Marjorie Verhoek
©Erfgoed Deal

Marjorie Verhoek

Programmaleider Erfgoed Deal
06 50 08 99 18
m.verhoek@cultureelerfgoed.nl

'In mijn rol als programmaleider ben ik verantwoordelijk voor de resultaten van de Erfgoed Deal en ben ik eerste aanspreekpunt. Na jaren te hebben gewerkt aan herbestemmingen van monumenten is wat mij zo aanspreekt in dit programma dat het verder gaat dan erfgoed alleen en de actuele thema’s van nu agendeert, zoals de klimaatverandering. Die opgaven beter maker door de kracht van erfgoed is iets waar ik echt in geloof!'

portretfoto van Willemien van de Langemheen
©Erfgoed Deal

Jephta Dullaart

Netwerker thema klimaatadaptatie
06 11 62 95 51
j.dullaart@cultureelerfgoed.nl

'Gaandeweg hebben we als mensen het contact met de bodem, de natuur en het klimaat verloren. Alles leek mogelijk. Nu lopen we tegen grenzen aan en moeten we ons opnieuw verhouden tot de natuurlijke systemen. Erfgoed en cultuurhistorie kunnen ons hier goed bij helpen, zelfs richtinggevend zijn. Oude bouwstijlen, kaarten, ambachten en productiemethoden helpen onze relatie met de natuurlijke systemen te herstellen en opnieuw vorm te geven. Om samen met de uitvoerders van projecten deze boodschap uit te dragen, is een hele inspirerende taak.'

portretfoto van Merel Godrie
©Erfgoed Deal

Merel Godrie

Netwerker onderzoek en leren
06 11 31 30 58
m.godrie@cultureelerfgoed.nl

'Ik ben antropoloog, vandaar een fascinatie voor mensen, ontwikkelingen in de samenleving en wat er in die samenkomst gebeurt. Ik ga graag met de Erfgoed Deal partners opzoek naar goede en verrassende methodes/manieren om opgedane kennis zo breed mogelijk te delen en de ‘erfgoed-blik’ binnen andere disciplines en domeinen te laten landen waar het van waarde is.'

portretfoto van Marie-Hélène Houben
©Erfgoed Deal

Marie-Hélène Houben-Manders

Netwerker thema stedelijke groei en krimp
06 11 85 71 31
m.houben-manders@cultureelerfgoed.nl

'Steden en dorpen zijn continu onderhevig aan veranderingen mede door groei en krimp. We staan nu weer voor een grote transitieopgave. De vraag is hoe gaan we deze opgave aanpakken, voor nu en voor in de toekomst. Erfgoed speelt hierin voor mij een belangrijke rol omdat het voor inspiratie, draagvlak en verbinding zorgt. Het zou mooi zijn dat erfgoed in de toekomst een kwalitatief sterk en vanzelfsprekend onderdeel is in de gebiedsontwikkeling van steden en dorpen. Misschien vergeten we af en toe dat onze achtergrond bepaalt waar we nu staan en dat we daar onze toekomst op bouwen.'

portretfoto van Willemien van de Langemheen
©Erfgoed Deal

Willemien van de Langemheen

Communicatie adviseur en woordvoerder
06 15 87 93 91
w.van.de.langemheen@cultureelerfgoed.nl

'De Erfgoed Deal is meer dan een opeenstapeling van projecten, het is een beweging. Een beweging die nodig is, want onze omgeving staat onder druk en het is niet vanzelfsprekend dat erfgoed behouden blijft. Ik hoop over 20 jaar met mijn kinderen op plekken in Nederland te komen waar we ons verleden nog steeds kunnen beleven, waar onze geschiedenis tastbaar is. Plekken die herkenbaar behouden blijven omdat we goed voor ons erfgoed hebben gezorgd, ook toen we voor de grote opgaven stonden waar we nu voor staan.'

portretfoto van Patricia van Ling
©Erfgoed Deal

Patricia van Ling

Programmasecretaris
06 25 63 70 93
p.van.ling@cultureelerfgoed.nl

‘Wat mij zo aanspreekt aan de Erfgoed Deal is dat we op een positieve manier de toekomst tegemoet gaan. Grote veranderingen zijn nodig en de Erfgoed Deal geeft ons de kans om het op een leuke en inspirerende manier te doen.' 

portretfoto van Edwin Raap
©Erfgoed Deal

Edwin Raap

Netwerker thema energietransitie en duurzaamheid
06 36 08 78 20
e.raap@cultureelerfgoed.nl

'De enige constante in het landschap is verandering. Het zou daarbij vanzelfsprekend moeten zijn dat bij elke ingreep in de leefomgeving eerst wordt gekeken naar de aanwezige erfgoedwaarden: welke zijn dat en hoe kunnen die zo goed mogelijk worden meegenomen in de nieuwe plannen. Erfgoed als uitgangspunt en richtinggevend voor de toekomst zou bij iedereen tussen de oren moeten zitten.'

Helaas, nog geen profielfoto

Jacinta van de Pol-Bontan

Programma ondersteuner / Managementondersteuner
06 52 03 12 45
j.van.de.pol@cultureelerfgoed.nl