Programma

Samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. De Erfgoed Deal is dus van én voor de initiatiefnemers. Vanuit deze gedachte werken wij als programmabureau aan de realisatie van de ambities en doelen van de Erfgoed Deal. Wij denken proactief mee en werken samen met de initiatiefnemers om de projecten beter te maken en te begeleiden naar een zo goed mogelijke voordracht.

Thuisbasis en spil

Het programmabureau is de ‘thuisbasis’ van de Erfgoed Deal. We inspireren, jagen aan en gaan op zoek naar nieuwe kansen. We verbinden partijen en initiatieven aan de ambities en doelstellingen van de Erfgoed Deal.

Tevens vervullen wij een spilfunctie bij de voordracht van projecten voor opname in het uitvoeringsprogramma. Wij beoordelen de projecten en adviseren de stuurgroep die uiteindelijk beslist over het uitvoeringsprogramma.

Ons kantoor

We houden kantoor in Amersfoort, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (onze contactgegevens), maar hebben een onafhankelijke positie van de partners van de Erfgoed Deal.

Nederland is in beweging. Door klimaatverandering regent het vaker
en harder, terwijl we ook meer last hebben van droogte. Fossiele
energiebronnen raken uitgeput […] en terwijl veel steden hard groeien, zijn
er ook veel krimpgebieden.
Deze veranderingen leiden tot nieuwe ruimtelijke opgaven. Want ondanks
dat we aan landschappen en steden zijn gehecht, gaan zij er wel anders
uitzien.
In deze turbulente tijden biedt cultureel erfgoed houvast. Het verleden biedt
inspiratie voor de opgaven waar we voor staan […] en met de kracht van
ontwerp geven we historische waarden een plek.
Zo wordt de toekomst van ons land met zorg vormgegeven. Een land
waarin ons verleden tastbaar is, […] waarin we ons thuis voelen […] en
waarmee we verbonden zijn.
Dertien partners hebben de handen ineen geslagen en met elkaar de
Erfgoeddeal gesloten. In de komende drie jaar draagt de Erfgoeddeal
financieel bij aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke
opgaven en erfgoed samenkomen.
Deze initiatieven gaan bijvoorbeeld over dijkophogingen, bodemdaling,
CO2-uitstoot, windmolens, zonneparken of woningbouw in oude havens.
Tegelijkertijd leren we van elkaar en doen we onderzoek om in het hele land
nieuwe en betere samenwerkingen tot stand te brengen.
Zo creëren we leefomgevingen waar de geschiedenis ons door de ogen
van erfgoed meeneemt in de toekomst.
Meer weten over de Erfgoed Deal? Ga naar www.erfgoeddeal.nl