Programma

Samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. De Erfgoed Deal is dus van én voor de initiatiefnemers. Vanuit deze gedachte werken wij als programmabureau aan de realisatie van de ambities en doelen van de Erfgoed Deal. Wij denken proactief mee en werken samen met de initiatiefnemers om de projecten beter te maken en te begeleiden naar een zo goed mogelijke voordracht.

Thuisbasis en spil

Het programmabureau is de ‘thuisbasis’ van de Erfgoed Deal. We inspireren, jagen aan en gaan op zoek naar nieuwe kansen. We verbinden partijen en initiatieven aan de ambities en doelstellingen van de Erfgoed Deal.

Tevens vervullen wij een spilfunctie bij de voordracht van projecten voor opname in het uitvoeringsprogramma. Wij beoordelen de projecten en adviseren de stuurgroep die uiteindelijk beslist over het uitvoeringsprogramma.

Ons kantoor

We houden kantoor in Amersfoort, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (onze contactgegevens), maar hebben een onafhankelijke positie van de partners van de Erfgoed Deal.