Intervisie projecten

Elke uitvoeringsronde wordt de Erfgoed Deal rijker aan inspirerende projecten en initiatiefnemers met het zelfde doel. De initiatiefnemers worden uitgenodigd om elkaar jaar een aantal keer (online) bij elkaar te komen om over de projecten te praten, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. In elke intervisie staan een of meer onderwerpen centraal vanuit de behoeften van de initiatiefnemers. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om de groep te bevragen. Daarnaast kan ook het thema leeromgeving centraal staan: hoe brengen we de opgedane kennis op een effectieve manier verder. Voor een indruk: afgelopen oktober maakten we dit verslag over de vragen vanuit de projecten Weert en Een nieuwe tijd.  

Getekend verslag van de deelsessies (tekening: Patricia van Ling)