Intervisie projecten

Elke uitvoeringsronde wordt de Erfgoed Deal rijker aan inspirerende projecten en initiatiefnemers met het zelfde doel. De initiatiefnemers worden uitgenodigd om elkaar jaar een aantal keer (online) bij elkaar te komen om over de projecten te praten, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. In elke intervisie staan een of meer onderwerpen centraal vanuit de behoeften van de initiatiefnemers. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om de groep te bevragen. Daarnaast kan ook het thema leeromgeving centraal staan: hoe brengen we de opgedane kennis op een effectieve manier verder.

Getekend verslag van de intervisie van 7 maart 2022 met projecten Velperweg Arnhem en Stijlicoon Nagele in de hoofdrol (tekening: Patricia van Ling).
Getekend verslag van de intervisie van 7 maart 2022 met projecten Velperweg Arnhem en Stijlicoon Nagele in de hoofdrol (tekening: Patricia van Ling).
Getekend verslag van de intervisie van 29 juni 2021 (tekening: Patricia van Ling).
Getekend verslag intervisie Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof
Beeld: ©Getekend Verslag / Getekend Verslag
Getekend verslag van de intervisie Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof van 11 februari 2021 (tekening: Getekend Verslag).
Getekend verslag van de intervisies van oktober 2020 (tekening: Patricia van Ling).